< Terug naar vorige pagina

Project

Samenwerking van TLX3 met epigenetische veranderingen in de ontwikkeling van T-cel acute lymfatische leukemie

T-cel acute lymfoblastische leukemie (T-ALL) is een agressieve hematologische aandoening die voortkomt uit de maligne transformatie van zich ontwikkelende T-celprogenitor. Genetische studies hebben meerdere chromosomale defecten en puntmutaties geïdentificeerd die de ontwikkeling van T-ALL bevorderen. TLX3 is een transcriptiefactor die vaak tot overexpressie gebracht wordt in T-ALL. Vaak ziet men bij gevallen van T-ALL met TLX3-expressie inactivatie van epigenetische factoren zoals CTCF, KDM6A en SMARCA4, terwijl dit veel minder frequent gezien wordt in gevallen zonder TLX3-expressie. Mijn hypothese is dat de inactivatie van deze factoren (CTCF, KDM6A en SMARCA4) samenwerkt met de overexpressie van TLX3 om de ontwikkeling en progressie van T-ALL te bevorderen. Ik zal ex vivo T-cellen en muismodellen gebruiken om de interactie tussen TLX3 en de inactivatie van deze epigenetische factoren. Ik zal ook de exacte gevolgen van inactivatie van CTCF, KDM6A en SMARCA4 op de chromatinestructuur en transcriptieactiviteit van TLX3 bestuderen. Bovendien zal ik deze modellen gebruiken om eventuele zwaktes op te sporen in deze leukemiecellen die als doelwitten in de behandeling van T-ALL zouden kunnen dienen. 

Datum:1 okt 2018  →  Heden
Trefwoorden:T-ALL
Disciplines:Systeembiologie
Project type:PhD project