< Terug naar vorige pagina

Project

SCK•CEN en de geschiedenis van het nucleair onderzoek in België

Het onderzoek richt zich op de geschiedenis van het naoorloogse onderzoek naar de vreedzame toepassingen van nucleaire energie in België, bekeken vanuit de positie van het SCK•CEN, het belangrijkse nucleaire onderzoeksinstituut van België. Het SCK•CEN werd opgericht in 1952, toen de naoorlogse wederopbouw van Europa's wetenschappelijke infrastructuur plaatsvond met actieve inmenging van de Verenigde Staten. In dit project wordt de geschiedenis van het SCK•CEN bekeken vanuit de context van (inter)nationale nucleaire politiek, alsmede vanuit de opbouw en ontwikkeling van typische 'Big Science' infrastructuur in nauwe samenwerking met industriële en politieke partners. Daarnaast komt de rol van wetenschappelijke expertise en gemeenschapsvorming aan bod.

Datum:1 nov 2018 →  12 sep 2019
Trefwoorden:History of Science, Nuclear History, Big Science, Research on Peaceful Applications of Nuclear Energy
Disciplines:Toegepaste economie, Economische geschiedenis, Macro-economie en monetaire economie, Micro-economie, Toerisme
Project type:PhD project