< Terug naar vorige pagina

Project

Secundaire mitraalklepinsufficiëntie: hemodynamische en numerieke inzichten met het oog op een behandeling op maat van de patiënt. (R-9961)

Secundaire mitraalklep-lekkage is een klinische entiteit die gepaard gaat met een infauste prognose en onvoldoende behandelingsopties. Ondanks de hoge prevalentie is geen enkele therapeutische interventie er tot op heden in geslaagd om een overlevingsvoordeel aan te tonen in deze setting. Dit is toe te schrijven aan het feit dat de onderliggende pathofysiologie complex en multifactorieel is, m.a.w. het onderliggend mechanisme verantwoordelijk voor de lekkage varieert van individu tot individu. Vandaar dat er de laatste jaren meer focus wordt gelegd op behandelingen 'op maat van de patiënt', waarbij men vóór de operatie op basis van drie-dimensionele echocardiografie een planning maakt van de ingreep voor elke individuele patiënt. Er is daardoor meer interesse in computermodellen, die het gedrag van de mitralisklep onder een fysiologische drukbelasting kunnen benaderen, en waarmee men preoperatief het resultaat van bepaalde types van chirurgie zou kunnen voorspellen. De huidige computermodellen zijn echter onvoldoende gevalideerd. Het doel van dit ambitieus project is dus om (1) een computermodel van de gezonde mitraalklep te valideren bij schapen (2) meer inzicht te krijgen inzake de gewijzigde weefselkarakteristieken van de klepblaadjes in de context van mitraalklep-lekkage (3) dit computermodel te valideren voor mitraalklep-lekkage (4) de prospectieve waarde van dit computermodel te valideren opdat dit model kan gebruikt worden voor pre-interventie simulaties.
Datum:1 aug 2020  →  Heden
Trefwoorden:patient veiligheid
Disciplines:Cardiologie