< Terug naar vorige pagina

Project

Simultane NMR en fysisorptie voor de karakterisatie van metaal-organische rooster adsorbentia

Metaal-organische roosters (MOFs) zijn een recente klasse van microporeuze materialen en bestaan uit knooppunten van metaalionen verbonden door organische linkers. MOFs zijn uitstekende adsorbentia en krijgen veel aandacht omwille van het gemak waarmee hun samenstelling en structuur kunnen worden aangepast, zowel door directe synthese als door post-synthetische modificatie. Hoewel de post-synthetische modificatie van MOFs een veelgebruikte methode is, blijft het inzicht in de impact van de resulterende heterogeniteit inzake samenstelling en structuur beperkt, in het bijzonder op de adsorptie-eigenschappen. In dit project stellen we een geheel nieuwe tandem-aanpak voor om MOFs te karakteriseren, via de combinatie van fysisorptie en NMR relaxometrie van geadsorbeerde probemoleculen. Deze aanpak zal leiden tot nieuwe inzichten in de adsorptie-interacties en de diffusie van probemoleculen en zal daarom van onschatbare waarde zijn in het rationele ontwerp van verbeterde adsorbentia.
Datum:1 nov 2020  →  Heden
Trefwoorden:Metal-organic Frameworks, Adsorption, NMR relaxometry, Structure/property characterization, Adsorbate dynamics
Disciplines:Synthese van materialen, Fysische chemie van materialen, Spectroscopische methoden, Instrumentele methoden