< Terug naar vorige pagina

Project

Sociale relaties als context voor academische en psychosociale ontwikkeling in scholen: Onderzoek bij diverse leerlingenpopulaties

Dit doctoraatsproject onderzoekt de psychosociale, motivationele en academische ontwikkeling van kinderen en jongeren in de schoolcontext. De rol van sociale relaties in deze ontwikkeling wordt nagegaan. Onder sociale relaties worden relaties en interacties met leerkrachten, peers en ouders verstaan. Zowel algemene leerlingenpopulaties als doelgroepen met specifieke onderwijsbehoeften worden onderzocht. Bijzondere aandacht gaat daarbij naar de doelgroep van cognitief begaafde leerlingen. Er zal gebruik worden gemaakt van bestaande longitudinale datasets en nieuw te verzamelen data. De concrete invulling zal in verder overleg tussen promotor en doctorandus worden bepaald.

Datum:7 sep 2021 →  Heden
Trefwoorden:Social relationships, Development, School, Cognitively gifted students
Disciplines:Onderwijs- en schoolpsychologie, Sociale en emotionele ontwikkeling, Groeps- en interpersoonlijke processen
Project type:PhD project