< Terug naar vorige pagina

Project

Solidariteit in diversiteit binnen jeugdwerk: Richting een etnograpisch gebaseerde publieke pedagogiek

Het doel van dit project is om vast te stellen welke karakteristieke elementen bepalen wat de pedagogische interventies die het beroepsonderwijs in het jeugdwerk versterken zijn. Wij verschuiven van een instrumentele of arbeidsmarkt gericht perspectief jegens beroepsonderwijs in scholen naar een sociomateriële benadering van beroepsonderwijs binnenin het jeugdwerk. De taak van dit onderzoeksproject is om zowel empirisch als conceptueel te onderzoeken hoe jeugdwerk een specifieke educatieve ecologie van materialen, verplichtingen en betekenissen tot stand brengt. Dit project verschuift ook van een individueel perspectief op emancipatie, om zich te richten op emancipatie als een sociomateriële praktijk waarin de 'skilled engangement' van alle deelnemers wordt geverifieerd. De empirische analyse van het project zal focussen op twee geselecteerde casussen in jeugdwerk organisaties en, specifieker, het project zal zich richten op jeugdwerk casussen waarin jonge mensen die moeite hebben om bij het reguliere onderwijscurriculum aansluiting te vinden elkaar ontmoeten. Onze hypothese is dat jeugdwerk organisaties heel andere 'skilled engagements' versterken (bijvoorbeeld in relatie tot social media, kunst en cultuur etc.) en dit zal een invloed hebben op vestigen van een specifieke educatieve ecologie van beroepsonderwijs binnenin jeugdwerk.

Datum:1 sep 2021 →  Heden
Trefwoorden:Youth Work, Vocational Education, Informal Learning
Disciplines:Informeel leren, Culturele participatie, Civic learning en gemeenschapsontwikkeling, Beroepsonderwijs, beroepsopleiding en levenslang leren, Onderwijssystemen niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project