< Terug naar vorige pagina

Project

Specifieke kenmerken en rollen van vooronderstellingen in het Chinese media discours

Het onderzoek zou in ongeveer zes hoofdstukken worden beschreven. Dit is een voorlopige schets van de beoogde structuur. Hoofdstuk 1 is de literatuurstudie van de vooronderstelling. Drie dimensies van vooronderstelling worden geïntroduceerd: logische vooronderstelling, semantische vooronderstelling en pragmatische vooronderstelling. Dynamiek van vooronderstelling was een grote uitdaging en het is de focus van het onderzoek. In dit hoofdstuk worden de doelen van de onderzoeker voorgesteld, de theoretische basis waarop het onderzoek zal worden gebouwd wordt besproken en de methoden geïntroduceerd waarmee het onderzoek zal worden uitgevoerd. Hoofdstuk 2 is de constructie van de door de luidspreker toegewezen vooronderstellingen. Drie belangrijke concepten worden uitgelegd: kennis, intentie en gemeenschappelijke grond van communicatoren. De theorie van door sprekers toegewezen vooronderstellingen wordt in drie delen voorgesteld: de definitie en categorisering van door sprekers toegewezen vooronderstellingen, de principes die de gesprekspartners naleven bij het vooronderstellen en het mechanisme voor de verwerking van vooronderstellingen. Hoofdstuk 3 onderzoekt de relatie van vooronderstelling en raakvlak, waarbij aandacht wordt besteed aan het onderscheid tussen vooronderstelling en culturele vooronderstelling, implicatuur en logische premisse. De culturele vooronderstelling betekent altijd het verschil in oosterse cultuur en westerse cultuur. Het onderzoek zal echter een onderzoek uitvoeren om de culturele vooronderstelling in Chinese tekst en spraak op verschillende gebieden in China te onderzoeken. Hoofdstuk 4 identificeert de vooronderstellingen in de Chinese context; in kaart brengen van concrete presupposition-dragende apparaten in de Chinese taal, gesproken tekst en geschreven tekst. Dit dient als basis voor de empirische analyse van vooronderstellingen in Chinese mediateksten in het volgende hoofdstuk. Hoofdstuk 5 onderzoekt het gebruik van vooronderstellingen en de apparaten die de vooronderstelling dragen in Chinese mediateksten. Daarom zal een case study worden uitgevoerd. Een voorbeeld, geselecteerd uit gezaghebbende, officiële Chinese media, zou het geval kunnen zijn van de '3. 01 'Kunming gewelddadige en terroristische aanslag, op 1 maart 2014, door een groep identiek geklede aanvallers uit Xinjiang Uygur Autonome Regio, die woest door Kunming station in het zuidwesten van China, ten minste 29 onschuldige mensen doodden en 143 mensen verwondden met lange messen en dolken. Daarnaast zal de theorie van de kritische discoursanalyse (CDA) worden toegepast om de machtsverhoudingen te bespreken die spelen bij het gebruik van vooronderstellingen, evenals de politieke of sociale implicaties van taalkeuze. Hoofdstuk 6 verkent de ideologische visie van de nieuwswerkers. Elke analyse van ideologie en vooronderstelling in een specifieke taal vereist een grondige vertrouwdheid met de productiecontext. Daarom moet rekening worden gehouden met de historische en politieke achtergrond van de gebeurtenissen, evenals met de situationele context waarin de journalisten hun verhalen schrijven. Hoofdstuk 7 bespreekt de implicaties van de resultaten van de empirische analyse en trekt conclusies over de rol van vooronderstelling in de betekenis van bouwprocessen in de Chinese mediacontext. Afhankelijk van de uitkomsten van de empirische tekstanalyse, kunnen verdere theoretische inzichten worden ontwikkeld met betrekking tot de vergelijkbaarheid van taalkundige apparaten in de taal van de Engelse taal en de vooronderstelling.

Datum:1 okt 2018 →  Heden
Trefwoorden:Chinese discourse analysis, Presupposition, Media language
Disciplines:Theorie en methodologie van de literatuurwetenschappen
Project type:PhD project