< Terug naar vorige pagina

Project

Statistische besluitvorming voor variërende coëfficiënten functies.

We beschouwen modellen met variërende coëfficiënten, i.e. lineaire modellen waarbij de respons en/of verklarende variabelen variëren met een andere variabele, bijvoorbeeld 'tijd'. Dit soort modellen kan bijvoorbeeld gebruikt worden in HIV onderzoek, waar het aantal T-cellen daalt met de tijd en daarenboven afhangt van het aantal T-cellen op het moment waarop de infectie gebeurde. Bovendien bestuderen we gewone differentiaalvergelijkingen met variërende coëfficiënten die toelaten om de dynamiek van voortdurend veranderende processen te beschrijven.We schatten de variërende coëfficiënten met P-splines. Dit is een vaak gebruikte ijle flexiebele smoothing techniek die als belangrijk voordeel heeft (ten opzichte van andere smoothing technieken zoals B-splines of smoothing splines) dat de ongekende functies gemodelleerd kunnen worden in een rijke basis, en bovendien ijl zijn door het gebruik van een bestraffingsfunctie. Het hoofddoel van dit project is het ontwikkelen van statististische methoden die focussen op kwalitatieve eigenschappen van de variërende coëfficiënten functies, e.g. of een coëfficiënt al dan niet varieert (in tegenstelling tot constant zijn) of een monotoon stijgende functie is. Bovendien willen we algemene hypothesen betreffende de coëfficiënten functies toetsen, door het uitbuiten van de goede eigenschappen van P-splines, zoals het lineair zijn in de basis functies.
Datum:1 okt 2012 →  30 sep 2016
Trefwoorden:THEORETISCHE STUDIE, DIFFERENTIAALVERGELIJKINGEN, NIET-PARAMETRISCHE STATISTIEK, METHODOLOGISCH ONDERZOEK
Disciplines:Wiskundige analyse, Toegepaste wiskunde, Algemene wiskunde, Geschiedenis en grondbeginselen van de wiskunde, Statistische en numerieke methoden, Andere wiskunde