< Terug naar vorige pagina

Project

Studenttutoringproject - TutorBabbel - schooljaar 2020-2021

In TutorBabbel begeleiden/ondersteunen 1e masterstudenten Pedagogiek en Onderwijskunde kansarme autochtone/allochtone leerlingen uit vijfde en/of zesde leerjaar bij 'zelfregulerend lerenU+2018 (leren leren) en dit tijdens de schooltijd.


Doelstellingen richten zich tot 4 actoren:
- leerlingen (kansrijker maken door expliciet te werken aan competenties wat betreft U+2018zelfregulerend lerenU+2019),
- masterstudenten (kennismaken en bewuster leren omgaan met diversiteit en gelijke onderwijskansen),
- leerkrachten (meer gefundeerde aanpak van U+2018zelfregulerend lerenU+2019 nastreven door reflectie omtrent instructieaanpak en de plaats van U+2018zelfregulerend lerenU+2019 hierin),
- ouders (informeren en activeren m.b.t. ondersteunen van U+2018zelfregulerend lerenU+2019 bij hun kinderen).

Datum:1 sep 2020  →  Heden
Trefwoorden:zelfregulerend leren, student tutoring, community service learning
Disciplines:Onderwijskunde op microniveau