< Terug naar vorige pagina

Project

Studie van biologische en gedragsmatige multimodale socio-communicative afstemming binnen dyadische interacties via duale metingen van oogbewegingen, EEG, stress fysiologie en gedrag

Mensen zijn sociale wezens bij uitstek. Biologische en gedragsmatige processen zijn van nature afgestemd op de partner waarmee we interageren. Deze afstemming of “biobehavioural synchrony” komt tot uiting in gedrag, stress fysiologie, hormonale schommelingen, en hersenprocessen, en is observeerbaar binnen diverse types gehechtheidsrelaties (bv. ouder-kind paren, romantische, koppels, hulpverlener-patiënt interacties, …). Nochtans bestudeert de klassieke socio-affective (neuro-)wetenschap vooral hoe geïsoleerde individuen reageren op sociale signalen gepresenteerd op een computerscherm. Dit is fundamenteel verschillend van de dyadische en interactieve kwaliteit van levensechte sociale interacties. Dankzij technologische vooruitgang kunnen we nu dyadische interacties en biologische en gedragsmatige afstemming tussen individuen bestuderen, door multimodale signalen in beide partners tezelfdertijd op te meten, en te onderzoeken hoe deze zich tot elkaar verhouden. Met deze aanvraag pleiten we voor de aanschaf van apparatuur die ons toelaat om oogbewegingen, EEG, stress fysiologie en gedrag simultaan op te meten bij twee interagerende deelnemers. Deze innovatieve benadering zal ons ook toestaan om mogelijke afwijkingen in dyadische afstemming te observeren bij diverse types van (ontwikkelings)psychopathologie.
Datum:1 jan 2021 →  Heden
Trefwoorden:multimodal, dyadic interaction, EEG, eye-tracking, stress physiology, facial mimicry, video recording, psychopathology
Disciplines:Psychofysiologie, Biologische psychologie, Neuroimaging, Sociale en emotionele ontwikkeling, Neurocognitieve patronen en neurale netwerken, Onderzoeksmethoden en experimentontwerp, Groeps- en interpersoonlijke processen, Opvoedingsproblemen, Gezinsstudies, Gedrags- en emotionele problemen, Sociale perceptie en cognitie, Biologische psychiatrie, Neonatologie, Pediatrie, Psychopathologie, Beperkingen en ontwikkelingsstoornissen