< Terug naar vorige pagina

Project

Talenten in kaart in Sint-Truiden.

Dit project heeft tot doel om de waarderende benadering binnen het onderwijs in de praktijk te leren omzetten. In de praktijk worden kinderen nog al te vaak vanuit het deficitmodel benaderd: tekorten worden vroegtijdig opgespoord, im vervolgens via gerichte ondersteuning weg te werken. De effectiviteit van deze aanpak op langere termijn blijkt echter niet zo gunstig voor de doelgroepleerlingen, o.a. in de cijfers van ongekwalificeerde uitstroom (Van Landeghem & Van Damme, 2009). Met het talentmodel willen we een alternatief formuleren dat uitgaat van de sterke kanten en krachten in kinderen (positieve oriƫntatie) en zo ook focust op motivatie en het ontwikkelen van een groeigericht zelfbeeld (cfr. Dweck C.). Dit project richt zich in de eerste plaats op scholen in het centrum van Sint-Truiden en de scholen in de wijk Nieuw Sint-Truiden, die sterk geconfronteerd worden met een stijgende segregatie. In dit project willen we leerkrachten sterker maken in het leren zien van telenten(kiemen), een bredere en meer positieve kijk op alle leerlingen en de doelgroepleerlingen in het bijzonder. Deze eerste fase betreft de intakegesprekken bij alle betrokken scholen en bij stedelijke partners. De methodiek en de doelen van het project worden verduidelijkt en afgetoetst aan eigen huidige werking. Deze informatie vormt de basis waarop in de tweede fase beslist wordt welke scholen in aanmerking kunnen komen voor een intensief begeleidings- en samenwerkingstraject in het schooljaar 2011-2012.
Datum:1 jan 2011  →  30 jun 2012
Trefwoorden:Selfconcept, Extended schools, Talents, Primary education, Equal opportunities in education, Motivation
Disciplines:Onderwijscurriculum, Onderwijssystemen, Algemene pedagogische en onderwijswetenschappen, Specialistische studies in het onderwijs, Andere pedagogische en onderwijswetenschappen