< Terug naar vorige pagina

Project

Talige productiviteit in actie (01G01319)

Taalpatronen zijn in mindere of meerdere mate productief, naargelang hun lexicale toepassingsbereik. Een interdisciplinaire benadering is nodig om geattesteerde productiviteit, zowel in het hedendaags taalgebruik als doorheen de tijd, met uitbreidbaarheid in on-line en off-line taalverwerking met elkaar te vergelijken, en om de impact van persoonsgebonden factoren te meten.
Enkel zo kan men tot een beter begrip van productiviteit komen.

Datum:1 jan 2019  →  Heden
Trefwoorden:persoonlijkheidstrekken, semantische vectorruimten, semantiek, taalvergelijking, corpus, Productiviteit, sociolinguïstiek, diachronie, constructies, coercion, syntaxis, on-line taalverwerking, frequentie, lexis/grammar continuüm
Disciplines:Theorie en methodologie van de linguïstiek, Andere linguïstiek en literatuurwetenschappen, Linguïstiek