< Terug naar vorige pagina

Project

Technologiegedreven krachttrainingprogramma's in patiënten met perifeer arterieel lijden: onderzoek naar de haalbaarheid en klinische effecten

Gesuperviseerde training vormt onderdeel van de behandeling van intermittente claudicatio (IC). Echter minder dan 10% van de IC populatie start een bewegingsprogramma. Technologische toepassingen uit de e-gezondheid maken gesuperviseerde training in de thuisomgeving mogelijk. Of deze nieuwe trainingsmodaliteit ook werkt bij IC blijft twijfelachtig. Ons doel is om 1) de haalbaarheid van een gecombineerd (wandelen + krachttrainingsprogramma) e-trainingsprogramma te evaluarein in patiënten met intermittente claudicatio. Vervolgens 2) zal gekeken worden dmv een gerandomizeerde gecontroleerde pilootstudie in 45 patiënten of het toevoegen van krachttraining aan een wandelprogramma leidt tot een grotere verbetering van functioneel vermogende na 18 weken. Als onze hypothese bevestigd wordt, zullen deze resultaten leiden tot een betere levenskwaliteit en prognose voor de patiënten en mogelijks een significante reductie van de gezondheidskosten.

Datum:1 okt 2016 →  30 sep 2021
Trefwoorden:artery disease
Disciplines:Cardiale- en vasculaire geneeskunde niet elders geclassificeerd