< Terug naar vorige pagina

Project

Temporele trends en oorzaken van falen van antimicrobiële therapie bij de algemene bevolking

Achtergrond: Antimicrobiële resistentie is een ernstig en groeiend probleem voor de gezondheidszorg wereldwijd. Hoewel het verband tussen antibioticagebruik en resistentie vaststaat, is dit verband complex en is er nog onvoldoende gekend over de precieze oorzaken van antimicrobiële resistentie. Doel: de temporele trends van het falen van antimicrobiële therapie in de algemene bevolking onderzoeken, evenals mogelijke risicofactoren geassocieerd met een verhoogde incidentie van het falen van eerstelijnsantibiotica, per type infectie en antibiotica-klasse. Methoden: Analyses zullen worden uitgevoerd op wereldwijd een van de grootste en rijkste datasets voor onderzoeksdoeleinden - geanonimiseerde elektronische gezondheidsdossiers met >100 miljoen patiëntjaren van 1995 tot 2020 uit de Clinical Practice Research Datalink (CPRD). We zullen klinische (bv. gelijktijdige behandeling met niet-verwante geneesmiddelen), demografische (bv. sociaaleconomische status) en gedragsgebonden (bv. roken) risicofactoren onderzoeken, waarvan vele tot op heden onvoldoende onderzocht. Verwachte resultaten: Een beter begrip van factoren die verband houden met het falen van antibiotica in de dagelijkse klinische praktijk kan bijdragen tot de ontwikkeling van meer gerichte en doeltreffende preventiemaatregelen om het ontstaan van antimicrobiële resistentie te beperken. Verschillen tussen infectietypes en antibioticaklassen kunnen de opzet van toekomstig onderzoek informeren.

Datum:1 jan 2023 →  Heden
Trefwoorden:antimicrobial resistance, infections, antibiotics
Disciplines:Biostatistiek, Epidemiologie, Preventieve geneeskunde, Eerstelijnsgezondheidszorg, Publieke medische diensten niet elders geclassificeerd