< Terug naar vorige pagina

Project

THINK3 fellowships - academisch onderzoek in co-creatie met de gezondheidssector (R-12512)

Het THINK3 lab is een universitair civic lab voor onderwijs, onderzoek en dienstverlening in de gezondheidssector. Het is een interactieve en innovatieve leeromgeving voor studenten, docenten en actoren uit het werkveld, waar transdisciplinair onderzoeken en leren in gezondheidszorg centraal staat. Het is een plek waar we nieuwe manieren vinden om onze gezondheidszorg te verbeteren en te innoveren en waar studenten en zorgverleners gerelateerde vaardigheden via simulatie-onderwijs kunnen trainen. Het is tevens een plaats waar studenten van diverse opleidingen, academici en het werkveld (zorg- en welzijnssector en bedrijfsleven) elkaar kunnen ontmoeten. In het THINK3 lab gaan academici, studenten en stakeholders uit de zorgsector en het bedrijfsleven letterlijk samen aan tafel om oplossingen te zoeken voor de uitdagingen van een gezondheidszorg in volle transitie. In dit project focussen we op de connectie met de gezondheidszorgsector. Gedurende een periode van 2 jaar worden 5 projecten, gericht naar systeem- of procesinnovatie in de gezondheidszorg, methodologische ondersteund vanuit het THINK3 lab
Datum:1 jan 2022 →  Heden
Trefwoorden:academic service partnership, gezondheidszorg, healthcare engineering, Innovatie
Disciplines:Andere gezondheidswetenschappen niet elders geclassificeerd