< Terug naar vorige pagina

Project

Toepassing van duurzame koolstofhoudende nanogestructureerde materialen voor de behandeling van recalcitrante verontreinigende stoffen uit industrieel afvalwater en studie van de betrokken mechanismen

Het huidige doctoraatsproject speelt in op de noodzaak om een duurzame behandelingsmethode te ontwikkelen om de sterk vervuilde industriële effluenten aan te pakken. Dit voorstel beoogt de toepassing van geavanceerde soorten nanomaterialen, als voorbehandeling van industrieel afvalwater, voorafgaand aan behandeling met conventionele membraantechnologieën om de behandelingsparameters van de membraantechnologieën te verbeteren (zoals vervuilingsgraad en behandelde waterkwaliteit). Innovaties op dit gebied kunnen aanzienlijk bijdragen tot het voldoen aan de toekomstige behoeften aan efficiënte en kosteneffectieve technologieën om sterk vervuild industrieel afvalwater aan te pakken.

Datum:9 dec 2020  →  Heden
Trefwoorden:sustainable, industrial effluents
Disciplines:(Afval)waterzuiveringsprocessen
Project type:PhD project