< Terug naar vorige pagina

Project

Tussentijdse evaluatie van As 1 van het Federaal Operationeel Programma ESF (2007-2013) en ex ante evaluatie voor het programma 2014-2020.

De tussentijdse evaluatie van As 1 (2007-2013) heeft betrekking op de context waarbinnen de acties plaatsvinden, de relevantie van de acties, uitvoeringsvoorwaarden en de verwezenlijking van de doelen. De ex ante evaluatie voor het programma 2014-2020 heeft betrekking op prioriteiten, de interventielogica en resultaatindicatoren. Verschillende onderzoeksmethode (zoals literatuurstudie, documentanalyse, workshops,analyse van kwantitatieve en kwalitatieve data) zullen worden aangewend.
Datum:13 mei 2013  →  31 dec 2013
Trefwoorden:thema_arbeidsmarkt
Disciplines:Sociaal werk, Andere sociologie en antropologie