< Terug naar vorige pagina

Project

Uitwisselingsnetwerken en ecologische veranderingen in NW Europa tijdens het Vroeg Holoceen

Dit project beoogt een gedetailleerde studie van lange afstanduitwisseling van Tienen en Wommersom kwartsiet d.m.v. geo-chemische karakterisatie, geografische analyse m.b.v. GIS en statistische analyses, lithische technologische analyses, experimenten en gebruikssporenonderzoek. Op basis van de behaalde resultaten zal nagegaan worden in hoeverre en op welke manier uitwisseling van exotische gesteenten een rol gespeeld heeft in de respons van mesolothische jagers-verzamelaars op het veranderde landschap in het gebied langsheen de zuidelijke Noordzee.

Datum:1 okt 2011 →  30 sep 2014
Trefwoorden:vroeg holoceen, lithische technologie, human behavioral ecology, uitwisseling, prehistorie
Disciplines:Geomorfologie en landschapsevolutie, Archeologie van de nederzettingen, Archeologie van de Lage Landen of België, Archeologie, Quaternaire klimaatveranderingen, Andere geschiedenis en archeologie, Paleoklimatologie, Prehistorische archeologie, Materiële cultuurstudies, Landschapsarcheologie, Geschiedenis, Theorie en methodologie van de archeologie, Experimentele archeologie, Archeologie van Europa, het Middellandse Zeegebied en de Levant, Geoarcheologie, Methoden in de archeologie