< Terug naar vorige pagina

Project

Validatie van een mentaal lexicon afgeleid van een grootschalig woordassociatieproject

Semantiek ligt aan de basis van elke taal gebaseerde activiteit in onze samenleving, maar is misschien wel een van de meest complexe aspecten om te bestuderen. Om meer kennis te verwerven over de manier waarop woordbetekenis wordt verwerkt en opgeslagen in het menselijk geheugen, zijn er een aantal lexico-semantische modellen voorgesteld. Deze modellen hebben bewezen instrumenteel te zijn in een aantal onderzoekslijnen, variërend van puur theoretische vragen, zoals atypische woordverwerking, de structuur en de verwerving van het mentale lexicon bij kinderen, tot meer pragmatische kwesties, zoals het leren van een tweede taal, tekstverwerking en expert systeemontwikkeling.
Bij het bestuderen van de betekenis van woorden, zijn er verschillende benaderingen tot nog toe. Een van deze benaderingen gebruikt featural decomposition van woorden als middel om de representatie van betekenis te vatten. Hier wordt de deelnemers gevraagd om een aantal features van exemplars uit verschillende categorieën te geven. Deze methoden presteren doorgaans goed om betekenis van een klein deel, bestaande uit concrete zelfstandige naamwoorden, van het lexicon te vatten maar schalen niet op een eenvoudige manier naar andere woorden zoals abstracte woorden, werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. In de laatste twee decennia zijn er andere, grootschaligere aanpakken ontwikkeld, zoals linguïstisch geïnspireerde voorstellingen (bv. Wordnet) en modellen op basis van woord co-occurrences in tekst corpora (bv. Latent Semantic Analysis of LSA, en Hyperspace Analogue to Language of HAL). Deze benaderingen zijn succesvol geweest bij het afleiden hoe woorden in een groot deel van het lexicon zijn gerelateerd. Bovendien zijn dezelfde modellen onlangs ook gebruikt bij het voorspellen van verschillende woordeigenschappen, zoals concreetheid of valentie. 
Tijdens mijn doctoraat, wil ik de mogelijkheden van een grootschalig woordassociatie netwerk als alternatieve semantische basis bestuderen. Woordassociaties worden al decennia gebruikt omdat ze inzicht verwerven in de structuur en de processen van de menselijke geest, maar dit grootschalig netwerk is nog maar beschikbaar sinds een paar jaar.
Ik wil de verschillen in semantische structuur bestuderen, zowel interindividueel in een normale populatie als bij psychiatrische populaties, met behulp van uit woordassociaties afgeleide netwerkrepresentaties van het mentale lexicon. Eén van de belangrijkste eigenschappen van deze aanpak is dat de nadruk zal liggen op affect, in lijn met de recente literatuur die de belangrijke bijdrage benadrukken van affectieve variabelen op woordbetekenis, vooral in het geval van abstracte woorden. Semantische verwerking is verstoord bij psychiatrische patiënten tezamen met een verstoord affect en dit uit zich in een verstoorde affectieve woord connotatie bij een aantal psychiatrische patiëntgroepen, zoals ernstige depressieve patiënten, bipolaire patiënten en schizofrenen. Daarom wil ik me richten op hoe deze verstoring van affect van invloed is op taal bij deze groepen, alsook de non-affectieve onregelmatigheden in semantiek (zoals het geval is bij de ziekte van Alzheimer). Om deze verstoring in taal te bestuderen zijn voornamelijk verbal fluency taken, priming taken en woordassociatie taken gebruikt. Met de beschikbaarheid van dit grootschalige woordassociatie netwerk, zijn er nieuwe mogelijkheden om dit te onderzoeken.

Datum:16 jul 2015 →  16 jul 2019
Trefwoorden:Semantics, Cognitive science, Word associations
Disciplines:Experimentele psychologie met dieren en vergelijkende psychologie , Toegepaste psychologie, Menselijke experimentele psychologie
Project type:PhD project