< Terug naar vorige pagina

Project

VALORAM: valorisering van de microbiële diversiteit van de Andeslanden via duurzame intensifiering van aardappel kweek (VALORAM)

Het project beoogt het exploreren en valoriseren van de microbiële diversiteit van de Anders bodem om effficiëntere methoden te ontwikkelen van landbouw management voor het kweken van aardappelen. Hierbij zal 1) de functionaliteit van bodem micro-organismen worden benut en bewaard 2) de rol van rhizosfeer micro-organismen worden bestudeerd, 3) duurzame landbouw technisch worden gestimuleerd 4) er uitwisseling zijn van wetenschappelijk en toegepaste kennis tussen de partners

Datum:1 feb 2009 →  31 jan 2014
Trefwoorden:microbiële diversiteit, aardappelen, rhizosfeer
Disciplines:Microbiologie, Systeembiologie, Laboratoriumgeneeskunde