< Terug naar vorige pagina

Project

Van Biologische Wezens naar Verbondswezens: Een Ecologisch-Kritische en Eschatologische Lezing van de Dierensubjectiviteit in Genesis 1-11

Dit project tracht de dierensubjectiviteit in de eerste elf hoofdstukken van Genesis en de geleidelijke verandering die dit concept ondergaat in de narratieve verloop van de oeroude geschiedenis in Genesis 1-11 te interpreteren. Het project vangt aan met een thematische analyse van dierensubjectiviteit, met name in de seculiere literatuur, omdat de Bijbelse literatuur onvoldoende literatuur gerelateerd aan dit onderwerp te bieden heeft. Verwijzend naar de concepten van Jacques Derrida zou ik de notie van dierensubjectiviteit en haar intrinsieke relatie met alteriteit en diversiteit uiteenzetten. Ik zou me ook in de status quaestionis verdiepen om de ontoereikendheid van actuele ecologische hermeneutiek wat betreft dierensubjectiviteit te expliciteren. In het tweede deel van de thesis zou ik een literaire en historische kritische analyse uitvoeren van geselecteerde passages uit Genesis 1-11 om de geleidelijke veranderingen in het concept van dierensubjectiviteit in het narratief van Genesis 1-11. In het laatste deel van mijn thesis wordt de methode van normativiteit van de toekomst toegepast om de eschatologische oriëntatie van het narratief te gebruiken om de betekenis van dierensubjectiviteit te herinterpreteren in de hedendaagse context.

Datum:18 sep 2018 →  Heden
Trefwoorden:ecological biblical criticism
Disciplines:Theologie en religiestudies
Project type:PhD project