< Terug naar vorige pagina

Project

Van gen tot aortadissectie - Gedetailleerde studie van de etiopathogenese en cardiovasculaire kenmerken van erfelijk bepaalde thoracale aorta aneurysmata en dissecties

Aorta aneurysmata gaan gepaard met een belangrijke mortaliteit en morbiditeit. Studie van erfelijke vormen van aorta aneurysmata laat ons toe een beter inzicht te verkrijgen in de onderliggende pathogenese van deze aandoening en van daaruit eventueel de behandeling te optimaliseren. Met dit project wensen wij te zoeken naar nieuwe genen en een beter inzicht te verwerven in de moleculaire pathways van aneurysmavorming.

Datum:1 mrt 2013 →  31 okt 2018
Trefwoorden:TGFbeta pathway, genexpressie, proteomics, thoracaal aorta aneurysma
Disciplines:Genetica, Systeembiologie, Moleculaire en celbiologie