< Terug naar vorige pagina

Project

Van woorden naar betekenis: Associatienetwerken en semantische verwerking.

Het project bestaat uit drie luiken: (1) het uitbreiden van van de bestaande woordassociatiedataset, (2) het onderzoek van de semantische eigenschappen van een netwerk geconstrueerd op basis van ‘s werelds grootste woordassociatiebestand en (3) het exploreren van neuropsychologische toepassingen van woordassociatiegegevens.  In het eerste luik willen we de bestaande dataset, die de grootste ter wereld is, uitbreiden in verschillende talen.  In het tweede luik evalueren we voorspellingen van het netwerk voor gelijkenis-gebaseerde fenomenen zoals asymmetrische similariteiten en contexteffecten en voor linguïstische variabelen zoals valentie, dominantie en arousal, en willen we het begrijpen van conceptuele combinaties modeleren, gebruik makende van het netwerk.  In het tweede luik vergelijken we associaties van psychiatrische groepen met die van een grote controlegroep en modeleren we een specifieke soort van woordassociaties, zoals gegenereerd in een ‘category fluency test’ en onderzoeken we hun diagnostische bruikbaarheid en informatiewaarde voor het begrijpen van het cognitief functioneren van de doelgroepen.

Datum:1 okt 2016 →  30 sep 2020
Trefwoorden:semantiek, semantische netwerken, woordbetekenis, Woordassociaties
Disciplines:Experimentele psychologie met dieren en vergelijkende psychologie, Toegepaste psychologie, Menselijke experimentele psychologie