< Terug naar vorige pagina

Project

Veiligheid en werkzaamheid van bacteriofagen bij de behandeling van musculoskeletale infectie

Antibioticaresistente bacteriën worden een wereldwijde bedreiging voor de gezondheid. Vooral bij (chronische) infecties veroorzaakt door resistente stammen of biofilms in het geval van musculoskeletale infecties (MSI). Bovendien blijft het totale infectiepercentage na musculoskeletaal trauma hoog en kan het oplopen tot 30% na ernstige open fracturen, wat bewijst dat dit een belangrijk gezondheidsprobleem blijft. Het is duidelijk dat er een grote klinische behoefte is aan alternatieve preventie- en behandelingsstrategieën voor deze ernstige complicaties. Een van die strategieën is bacteriofaagtherapie (faag). Fagen zijn virussen die zeer specifiek zijn, omdat ze slechts een subset van stammen binnen een bacteriesoort infecteren. Er zijn inderdaad een paar belangrijke wetenschappelijke hindernissen die de klinische implementatie van faagtherapie belemmeren. Om deze problemen aan te pakken, is het hoofddoel van dit afstudeerproject het verkrijgen van inzicht in de veiligheid en werkzaamheid van faagtherapie en in faagkinetiek bij toepassing voor de behandeling van MSI. Over het algemeen beoogt het de broodnodige informatie te verstrekken over alle wetenschappelijke hindernissen, met een specifieke focus op de optimalisatie van lokale toediening van faagtherapie.

Datum:25 aug 2020 →  Heden
Trefwoorden:Phage therapy, Fracture-related infection, Bone infection, Bacteriophage
Disciplines:Traumatologie, Klinische microbiologie
Project type:PhD project