< Terug naar vorige pagina

Project

Verbetering van Generatieve en Regeneratieve Behandelingen in Parodontologie en Implantologie

De behandeling van botdefecten is al jaren een uitdaging voor clinici. Na het trekken van tanden, trauma of parodontitis, kan het voorkomen dat botdefecten niet volledig of niet correct gaan genezen. In dat geval regeneratieve chirurgie is aanbevolen. Verschillende chirurgische benaderingen zijn voorgesteld voor de behandeling van dergelijke botdefecten, zoals Geleidende Bot Regeneratie (GBR) en Parodontale Regeneratie (PR). GBR en PR worden gebruikt om de groei van nieuw bot en parodontale weefsels te induceren om functie en esthetiek te verbeteren. GBR wordt voornamelijk toegepast om nieuwe bot te creëren in chirurgische procedures gecombineerd met implantaten. Parodontale regeneratie wordt toegepast om angulaire defecten rond de tanden te behandelen. Regeneratieve procedures in parodontale en implantaat chirurgie worden voornamelijk met regeneratief materialen uitgevoerd, zoals bot substituten en membranen. In parodontale regeneratie worden  ook biomaterialen gebruikt, zoals amelogenine en groeifactoren.

De hoofddoelen van regeneratieve materialen zijn: 1. stimuleren van angiogenese voor bloedtoevoer en niet-gedifferentieerde mesenchymale cellen; 2. behouden van ruimte om stolselvorming en botingroeiing te vergemakkelijken; 3. verbeteren van de stabiliteit van de wond om genezing mogelijk te maken.

De rol van biomaterialen in wondheling is uitgebreid aantoont. Biomaterialen kunnen worden opgemaakt zowel uit de natuur als in het laboratorium gesynthetiseerd met verschillende chemische benaderingen. Veel producten hebben bewezen om genezing te verbeteren. Talloze pogingen zijn gedaan om nieuwe biomaterialen, die de genezing kunnen  bevorderen en versnellen, te vinden.

Er moet echter worden benadrukt dat ons lichaam bevat ook krachtige biologische componenten in het bloed. Bloed bevat plasma, rode en witte bloedcellen en bloedplaatjes. De genezing van harde en zachte weefsels is gereguleerd door talrijke intra- en extracellulaire activiteiten gecontroleerd door signaaleiwitten. De sleutelrol van bloedplaatjes in veel van deze processen, met name in de hemostase en wondgenezing, werd aangetoond in verschillende studies. Door het stimuleren van rekrutering, proliferatie en rijping van cellen die nodig zijn voor regeneratie, bloedplaatjes concentraten, zoals leukocyten en bloedplaatjes rijke fibrine (L-PRF), verbeteren de wondgenezing.

De voordelen van het gebruik van L-PRF zijn verschillende: het is van autologe natuur, eenvoudig te prepareren aan de stoel, en de klinische toepassing heeft niet de risico's dat allogene producten met zich meebrengen. L-PRF kan naast angiogenese ook osteogenese stimuleren. Bovendien biedt een scaffold dat celmigratie mogelijk maakt. Dit zijn de fundamentele aspecten van het proces van botregeneratie.

Met andere woorden, de toepassing in de behandeling van (intra) botdefecten van L-PRF, alleen of in combinatie met andere regeneratieve materialen, zou regeneratie kunnen verbeteren. Het bewijzen dat deze behadeling een superieure resultaat levert, vergeleken met een negatieve controle of andere regeneratieve benaderingen, zou zeer interessant zijn voor de clinici en patiënten.

Datum:1 aug 2016 →  1 aug 2020
Trefwoorden:Bone regeneration, PRF, Periodontology, Implant dentistry
Disciplines:Tandheelkunde
Project type:PhD project