< Terug naar vorige pagina

Project

Vergoedingen bij uitsluiting en uittreding van aandeelhouders – de balans tussen de liquiditeit van het aandeel en de bescherming van de going-concernwaarde van de vennootschap

Aandelen zijn vaak het meest waardevolle vermogensbestanddeel van een aandeelhouder. Hiertegenover staat dat de waarde van het aandeel moeilijk in liquide middelen kan worden omgezet, dit ter bescherming van de waarde van de vennootschap bij continuïteit van haar activiteiten (going-concernwaarde). Bovendien kennen de meeste niet-genoteerde vennootschappen overdrachtsbeperkingen en is er ook geen economische markt voor de aandelen waardoor deze niet kunnen worden overgedragen.  

 

Dit kan tot problematische situaties leiden in niet-genoteerde vennootschappen. Zo zal de persoonlijke schuldeiser van de insolvabele aandeelhouder zijn belangrijkste executieobject bijvoorbeeld niet in geld kunnen omzetten. Daarom bestaan er remedies om liquiditeit voor het aandeel te bekomen. De belangrijkste remedie is de uittreding en uitsluiting waarbij het aandeel in geld wordt omgezet (vergoeding). Deze remedie is ook een efficiënte oplossing voor aandeelhoudersgeschillen.  

 

Hoewel de uittreding en uitsluiting een belangrijke functie vervult, rijzen er ingewikkelde vragen in de praktijk, in het bijzonder omtrent de vergoeding, en is er een gebrek aan een overkoepelende theorie. In het voorgestelde onderzoek wordt deze remedie dan ook benaderd vanuit de balans tussen bescherming van de going-concernwaarde enerzijds en liquiditeit van het aandeel anderzijds om zo de fundamenten van uittreding en uitsluiting te schetsen waarna het positief recht in rechtsvergelijkend perspectief geëvalueerd zal worden. 

Datum:1 sep 2020 →  Heden
Trefwoorden:Company law, creditor protection
Disciplines:Ondernemingsrecht, Economisch, handels- en financieel recht
Project type:PhD project