< Terug naar vorige pagina

Project

Versterken van de functie van kanker tegenwerkende effector cellen met behulp van nanobodies specifiek voor regulerende immuun controle punten (FWOSB81)

De behandeling van kanker is sterk verbeterd door immuuntherapie, die gebruik maakt van cytotoxische T lymfocyten (CTLs) om selectief kankercellen te doden. Verschillende strategieën zijn ontwikkeld om CTLs te stimuleren, waaronder het gebruik van monoklonale antilichamen (mAbs), die remmende immuuncontrolepunten blokkeren. Voor verschillende kankertypes werd aangetoond dat behandeling met deze mAbs genezing brengt, zelfs bij patiënten met vergevorderde ziekte. Sindsdien krijgt deze vorm van immuuntherapie veel aandacht in zowel onderzoeks- als farmaceutische kringen. Wij ontwikkelden een nanobody (Nb), dat bindt op het immuuncontrolepunt ligand “programmed death-ligand 1 (PD-L1)”, namelijk Nb K2. In preklinische modellen met humane
cellen hebben we aangetoond dat Nb K2 de activiteit van CTLs die in contact komen met PD-L1 positieve kankercellen verhoogt. In dit project zal ik verder bouwen op deze bevindingen en Nb K2 evenals afgeleiden hiervan (multivalent en antilichaam-achtig) bestuderen in gevalideerde in vitro en in vivo modellen. Omdat eiwitgebaseerde therapie gepaard gaat met hoge kosten, zal ik tevens nagaan of Nb K2 (en afgeleiden) kan (kunnen) afgeleverd worden onder de vorm van mRNA. Hiervoor bouw ik verder op voorgaand onderzoek,
waarin mRNA werd gebruikt om immuunmodulerende eiwitten af te leveren in de tumor. Samengevat, stel ik voor om nieuwe mRNA en Nb K2-gebaseerde geneesmiddelen te ontwikkelen met een sterk potentieel voor klinische translatie.
Datum:1 nov 2019 →  31 okt 2021
Trefwoorden:cancer, melanoma
Disciplines:Kankertherapie