< Terug naar vorige pagina

Project

Versterken van leerkrachten in het Ethiopisch lager onderwijs om executieve functies van leerlingen te stimuleren als voorwaarde voor academische prestaties en toekomstsucces.

Onderwijs is de sleutel tot de verwezenlijking van vele andere duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Federale Democratische Republiek Ethiopië. Als mensen kwaliteitsonderwijs kunnen volgen, kunnen zij de armoedespiraal doorbreken. Onderwijs helpt daarom de ongelijkheid te verminderen en gendergelijkheid te bereiken. In Ethiopië, waar 44% van de meer dan 95 miljoen inwoners tussen 0 en 14 jaar oud is, kunnen inspanningen om het onderwijs te verbeteren enorme voordelen opleveren op het gebied van sociale, politieke en economische veranderingen. In het laatste verslag van het nationale Ontwikkelingsprogramma voor de Onderwijssector (ESDP) V (Federaal Ministerie van Onderwijs, 2015), dat van kracht is van 2015-2020, wordt gewezen op de uitdagingen waarmee het Ethiopische onderwijssysteem wordt geconfronteerd, en worden enkele actiepunten voorgesteld om deze aan te pakken. De voorgestelde actiepunten zijn: vermindering van het aantal voortijdige schoolverlaters en herhalingen, verhoging van de kwaliteit van het basisonderwijs en rekening houden met de diversiteit van de leerlingen. Instructies die kinderen helpen specifieke vaardigheden te leren beheersen in de schoolsetting zullen hen in staat stellen de complexiteit van vele taken in hun leven te beheersen. Dit kan het best worden bereikt door leerkrachten in staat te stellen kinderen op school te houden en belangrijke executieve functies te trainen. Eerder werd vastgesteld dat als scholen instellingen zijn voor het leren van kinderen in een steeds veranderende wereld, de professionele ontwikkeling en empowerment van leerkrachten essentieel is. Op basis van de huidige inzichten in de cognitieve ontwikkelingspsychologie, schoolpsychologie en onderzoek naar speciale onderwijsbehoeften, kan het huidige project bijdragen aan deze doelstelling door de drie bovengenoemde aandachtspunten toe te voegen die in de plannen van het Federaal Ministerie van Onderwijs (2015) grotendeels over het hoofd werden gezien. Hiertoe stellen we: (1) Het bepalen van de mate van ouderlijke betrokkenheid bij het basisonderwijs van Ethiopische kinderen en het verkennen van middelen om ouderlijke betrokkenheid te verbeteren; (2) het bepalen van de toepassing van technieken voor leerkracht-leerling interactie (TSI) in de klas van leerkrachten in opleiding en van TSI-technieken in het curriculum van leerkrachten in opleiding, en het onderzoeken van middelen om beide te verbeteren; (3) Nagaan hoe stimulering van executieve functies (EF's) momenteel wordt toegepast in het basisonderwijs en in het curriculum van leerkrachten in opleiding; (4) De Belgische EF-interventie 'SWITCH' aanpassen aan de huidige behoeften in het Ethiopische basisonderwijs en de doeltreffendheid ervan evalueren in termen van betere werkgeheugenprestaties, schoolprestaties en -functioneren, minder schooluitval, en door te controleren of leerkrachten zich aan de training houden en er tevreden over zijn, met behulp van een RCT. Deze doelstellingen zullen worden bereikt door gebruik te maken van zowel kwalitatieve (interviews met leerkrachten, leerlingen, ouders) als kwantitatieve onderzoeksontwerpen (gerandomiseerde gecontroleerde proeven).

Datum:16 dec 2021 →  Heden
Trefwoorden:Teacher-student interaction, executive function, school
Disciplines:Onderwijs- en schoolpsychologie
Project type:PhD project