< Terug naar vorige pagina

Project

Verstoorde gevoelspatronen in depressie begrijpen en herstellen: de rol van suboptimale doelconfiguraties.

Majeure Depressie (MD) is een veelvoorkomende en ernstig hypothekerende mentale stoornis die gekenmerkt wordt door hevige emotionele verstoringen. Deze verstoringen uiten zich niet alleen in veranderde gemiddelde niveaus van positief en negatief affect, maar ook in de dynamische patronen waarmee emoties zich ontrollen doorheen de tijd. Hoewel er duidelijk eensgezindheid is over het feit dat deze verstoorde gevoelspatronen binnen MD een belangrijke instandhoudende factor belichamen, blijven de pathogene processen die hieraan ten grondslag liggen nauwelijks inzichtelijk. Dit onderzoeksvoorstel komt hieraan tegemoet en kadert de verstoorde gevoelspatronen die MD typeren binnen een motivationeel perspectief: de manier waarop MD patiënten persoonlijk relevante doelen percipiëren, vooropstellen en nastreven is van cruciaal belang om hun emotionele ontsporing te begrijpen. In een integratief onderzoeksproject, waarbij we zowel gebruik maken van correlationeel als interventieonderzoek, en waarbij we zowel tussenpersoons als binnen-persoons associaties analyseren, pogen we te begrijpen op welke manier de suboptimale doelconfiguraties van MD patiënten de schadelijke basis vormen voor hun verstoorde gevoelspatronen. Een beter begrip van deze relatie zal clinici onomstotelijk nieuwe therapeutische handvaten aanreiken om stemmingsgerelateerde symptomen in deze moeilijk behandelbare patiëntengroep aan te pakken. 

 

Datum:1 okt 2020  →  Heden
Trefwoorden:Clinical depression, Affect dynamics, Goal constellations
Disciplines:Motivatie en emotie, Gedragswetenschappen, Psychotherapie, Psychopathologie, Onderzoeksmethoden en experimentontwerp