< Terug naar vorige pagina

Project

Visuoperceptueel profiel en revalidatie-specifieke software voor kinderen met cerebrale visuele inperking

Intacte visuele vaardigheden zijn essentieel voor een positieve cognitieve en sociale ontwikkeling, evenals voor zelfstandig bewegen in de omgeving. Cerebrale visuele inperking (CVI) is een van de meest prominente oorzaken van ernstige visuele beperkingen in de kindertijd. De meest voorkomende oorzaak van CVI is schade aan de periventriculaire witte stof, een kenmerkend letsel bij prematuur geboren kinderen. CVI is een visuele disfunctie veroorzaakt door de pathologie die de retrochiasmatische visuele routes en projectiegebieden aantast, in afwezigheid van ernstige oculaire ziektes. De oorzaak, locatie en ernst van de letsels in de hersenen zijn verschillend bij elk kind, wat leidt tot heterogene symptomen in visuele oriëntatiefuncties, alsook in midden –en hogere orde perceptie. Er zijn aanwijzingen dat visuele revalidatie effectief kan zijn bij patiënten met neurologische visuele beperkingen. Helaas bestaan er weinig therapeutische spellen om visuoperceptuele vaardigheden bij CVI te verbeteren en zijn ze meestal uniform, oninteressant, niet-adaptief en ongeschikt voor gebruik bij kinderen. Bovendien zijn de bestaande revalidatiehulpmiddelen niet specifiek genoeg voor het trainen van visuele beperkingen of moeten ze worden geïnstrueerd en begeleid door therapeuten. Aangezien de visuoperceptuele problemen en daarmee de complexiteit van het klinische beeld van kinderen met CVI zeer heterogeen zijn, dient specifieke revalidatie ontwikkeld te worden. Het algemene doel van dit doctoraatsproject was het ontwikkelen van een nieuwe spel-gebaseerde revalidatie voor kinderen met CVI, gebruik makend van een geïndividualiseerde visuoperceptuele kwanitificering en adaptiviteit. Om dit doel te bereiken, hebben we de beperkingen van kinderen in het dagelijks leven geanalyseerd met behulp van een functionele vragenlijst, en hebben we een gekwantificeerd visuoperceptueel profiel ontwikkeld door gebruik te maken van de visuoperceptuele testresultaten van kinderen. Het ontwikkelde visuoperceptuele profiel bestaat uit zes dimensies, namelijk (1) visuele discriminatie en matching, (2) object -of prentherkenning, (3) visueel ruimtelijke perceptie, (4) figuur-achtergrondperceptie, (5) bewegingsperceptie, en (6) visueel kortetermijngeheugen. Vervolgens ontwikkelden we vier visuoperceptuele minispellen (zoek het paar, speurder, 2D doolhof, en 3D doolhof) met als doel deze functies te trainen. Deze spellen werden onderworpen aan uitgebreide formatieve testen en deskundige feedback door clinici en onderzoekers. Daarnaast werd de bruikbaarheid geobserveerd en de gebruikerservaring besproken tijdens semigestructureerd interviews met neurotypische kinderen en kinderen met CVI. De bevindingen uit deze studies hebben geleid tot de ontwikkeling van ontwerprichtlijnen. Ten slotte werd een eye tracking paradigma gebruikt om de relaties te onderzoeken tussen visuele oriëntatiefuncties en (1) gedrag in het dagelijks leven en (2) visuoperceptuele vaardigheden bij kinderen met CVI om het klinische beeld van CVI verder te karakteriseren.

Datum:22 jan 2018 →  20 dec 2021
Trefwoorden:Cerebral Visual Impairment (CVI), Visuoperceptual problems, Adaptive game-based rehabilitation, Visual profiling
Disciplines:Laboratoriumgeneeskunde, Palliatieve zorg en zorg rond het levenseinde, Regeneratieve geneeskunde, Andere basiswetenschappen, Andere gezondheidswetenschappen, Verpleegkunde, Andere paramedische wetenschappen, Andere translationele wetenschappen, Andere medische en gezondheidswetenschappen
Project type:PhD project