< Terug naar vorige pagina

Project

VLAIO Flanders Food ICON: SpaceBakery (R-10733)

SpaceBakery is een samenwerkingsproject tussen particuliere belanghebbenden en onderzoeksinstellingen / universiteiten met als algemeen doel kennis te genereren over voedselproductie en voedselkwaliteit in gesloten, volledig klimaatgecontroleerde en bodemonafhankelijke habitats (een gesloten biosfeer). De belangrijkste (bio) engineering- en operationele doelen zijn 'gesloten', d.w.z. lucht- en vloeistofdicht, en 'circulariteit', d.w.z. het maximale gebruik van input materialen en hergebruik van het door het systeem geproduceerde afval.
Datum:1 jan 2020  →  Heden
Trefwoorden:gesloten biosfeer, voedselkwaliteit
Disciplines:Plantenbiologie niet elders geclassificeerd
Project type:Samenwerkingsproject