< Terug naar vorige pagina

Project

“Voltooid leven” – Een zaak van existentiële angst? Het ontwikkelen van een grondig begrip vanuit een existentieel-psychologisch perspectief.

Aandacht voor het fenomeen “voltooid leven” – gezonde oudere volwassenen die lijden aan hun leven en een doodswens hebben – kent een sterke opmars in Nederlandse en Belgische media en voedt het hevige debat naar de uitbreiding van het wettelijke kader rond actieve levensbeëindiging. De druk om verdere stappen te ondernemen staat in scherp contrast met het gebrek aan wetenschappelijk inzicht in dit fenomeen. Gebaseerd op zowel existentiële denkkaders als experimenteel- en cultureel-existentieel psychologische paradigma’s veronderstellen we dat het wegvallen van angst buffers op hoge leeftijd leidt tot een verhoogde existentiele angst. Een persistent verhoogde angst veroorzaakt een totaal verlies aan zin en de ontwikkeling van een doodswens, zoals ervaren in voltooid leven. Het project maakt gebruik van een mixed methods design. Een eerste fenomenologische studie geeft inzicht in hoe ouderen die lijden aan het leven existentiële thema’s ervaren. Een tweede kwantitatieve longitudinale studie verheldert de samenhang tussen existentiële angst en indicaties van voltooid leven over de tijd heen. Een derde dagboekstudie toont ons de intra-individuele dagelijkse fluctuaties tussen existentiële angst en voltooid leven. Het project resulteert in een grondig begrip van het fenomeen voltooid leven en creëert nieuwe inzichten in de stabiliteit van en de onderlinge verbanden tussen existentiële angst en voltooid leven, wat noodzakelijke kennis is voor zowel hulpverlening als beleid.

Datum:1 nov 2020  →  Heden
Trefwoorden:existential anxiety, mixed methods
Disciplines:Psychopathologie, Sociale en emotionele ontwikkeling, Ontwikkelingspsychologie en veroudering niet elders geclassificeerd
Project type:PhD project