< Terug naar vorige pagina

Project

Voorbij de stereotypen: professionele rollen voor toekomstige ingenieurs. Een gevalideerd competentiegericht framework ter ondersteuning van professioneel bewustzijn en het maken van weloverwogen loopbaankeuzes

Hoewel het ingenieursveld breed en divers is, is het beeld van de ingenieur nog vaak stereotiep en voornamelijk technisch. Ook ingenieursstudenten hebben soms moeite om te begrijpen wat ingenieurs nu precies doen en om over zichzelf na te denken als toekomstige ingenieurs. Dit gebrek aan professioneel en zelfbewustzijn kan de overstap van onderwijs naar werk belemmeren: studenten komen terecht in een job die niet aan hun verwachtingen voldoet of ze solliciteren voor jobs die niet zo goed aansluiten bij hun capaciteiten - de zogenaamde ‘verwachtingen en skills mismatch’.

Dit doctoraatsonderzoek werd opgezet met als doel studenten ondersteunen bij het ontwikkelen van een toekomstige identiteit als ingenieur en bij het maken van weloverwogen loopbaankeuzes. Er werd een gevalideerd competentiegericht professioneel rollenmodel voor startende ingenieurs ontwikkeld, in nauwe samenwerking met verschillende stakeholders. Het PREFER-model presenteert drie portretten van beginnende ingenieurs in de praktijk (ingenieurs in een rol gericht op radicale innovatie, op procesoptimalisatie en/of op oplossingen op maat) en wat er nodig is om succesvol te zijn in deze rollen, onafhankelijk van de discipline. Het model helpt ingenieursstudenten te navigeren door het brede ingenieursveld en na te denken over hun toekomstige zelf.

Het model dient ook om meer inzicht te krijgen in de manier waarop ingenieursstudenten en pas afgestudeerden loopbaankeuzes maken. Via drie studies (een enquête, een case study en interviews) werd aangetoond dat het belangrijk is dat het onderwijs aandacht besteedt aan een beter begrip van de ingenieursrollen en de professionele competenties, al van bij de start. De studies toonden ook het belang aan van professioneel bewustzijn en loopbaanverkenning bij het opleiden van zelfverzekerde ingenieurs die de arbeidsmarkt dan kunnen betreden met de juiste verwachtingen en competenties vanaf de start van de carrière, wat positief is voor hun job tevredenheid.

De belangrijkste bijdrage ligt in de nieuwe inzichten en innovatieve instrumenten die richting kunnen geven aan toekomstig onderzoek naar identiteit- en loopbaanontwikkeling. Een reeks concrete aanbevelingen voor het onderwijs en bedrijfsleven wordt gegeven om studenten, docenten en het werkveld te ondersteunen bij het doorbreken van de stereotypen en de kloof tussen onderwijs en werkveld te verkleinen.

Datum:27 jul 2017 →  19 dec 2022
Trefwoorden:Science, technology and engineering
Disciplines:Curriculum en pedagogiek van de humane en sociale wetenschappen, Curriculum en pedagogiek van wetenschappen, technologie en ingenieurswetenschappen, Hoger onderwijs
Project type:PhD project