< Terug naar vorige pagina

Project

Vroegtijdige evaluatie van kankerbehandeling: klinische translatie van (99mTc)-Duramycin.

Colorectale kanker (CRC) is de 2de belangrijkste oorzaak van kankersterfte in de VS. Hoewel de beschikbaarheid van nieuwe therapieën de prognose van patiënten met CRC heeft verbeterd, hebben patiënten met gemetastaseerde ziekte nog steeds maar een 5 jaarsoverleving van slechts 13%. De behandeling bestaat steeds uit een combinatie van cytotoxische chemotherapie al of niet gecombineerd met meer doelgerichte therapieën. De keuze van de juiste therapiecombinatie is dus essentieel. Indien men al na enkele dagen zou kunnen oordelen of een therapie werkt of niet, kan men veel sneller de behandeling bijsturen en zo onnodige toxiciteit en kosten van een niet-effectieve behandeling vermijden.. In de huidige klinische praktijk gebeurt de responsevaluatie obv volumemetingen op anatomische beeldvorming (MRI, CT, X-ray of echografie). Helaas kan het weken tot maanden duren vooraleer die volumeveranderingen zichtbaar zijn. Bijgevolg is er een groeiende vraag naar niet-invasieve meer moleculaire beeldvormingstechnieken die vroegtijdige monitoring van de effectiviteit van de behandeling mogelijk maken. Phosphatidylethanolamine (PE), een eiwit dat tot expressie gebracht op de celmembraan van apoptotische en dode cellen, biedt een aantrekkelijke moleculaire biomarker voor de detectie van celdood. Duramycin, een natuurlijk voorkomend peptide-antibioticum dat specifiek aan PE bindt, is reeds met succes gebruikt als een SPECT tracer voor imaging van celdood in diermodellen. Het belangrijkste doel van dit project is om deze nieuwe tracer nu ook in mensen te evalueren. In een faze 0 studie zal de biodistributie en stralingsbelasting van deze tracer bij gezonde vrijwilligers worden geëvalueerd. Indien gunstig zal een faze II studie bij patiënten met CRC worden uitgevoerd en zal nagegaan worden of deze SPECT tracer reeds na 1 toediening van de behandeling kan voorspellen of de tumor in volume zal afnemen.
Datum:1 feb 2019  →  Heden
Trefwoorden:BEELDVORMING (WETENSCHAPPEN), BIOMERKER
Disciplines:Nucleaire beeldvorming, Kankertherapie