< Terug naar vorige pagina

Project

Wanneer somatische symptomen en het opnemen van de ziekterol je identiteit bepalen.

Somatische symptomen komen vaak voor maar voor vele symptomen kan er geen duidelijke medische verklaring gevonden worden. In navolging van recente evoluties in de literatuur, werd het onderscheid tussen medisch verklaarde en onverklaarde symptomen opgeheven bij de introductie van de somatische symptoomstoornis in DSM-5, en werd er nadruk gelegd op ziektegedragingen en –cognities, zoals ziekte-angst en zich zorgen maken over de ernst en gevolgen van klachten. Vele theorieën vanuit verschillende achtergronden proberen een uitleg te bieden voor somatische symptomen en ziektegedragingen/-cognities, en de rol van zelfbeeld en identiteit zit impliciet verweven in vele van deze theorieën. Er is echter weinig systematisch onderzoek naar de rol van identiteit in het ontstaan en behoud van deze symptomen, gedragingen en cognities, hoewel het belang van identiteit benadrukt wordt in literatuur. Met behulp van verschillende studies in populatie- en klinische steekproeven, (1) onderzoekt het huidige project het verband tussen identiteitsprocessen, somatische klachten, en ziektegedragingen en –cognities; en (2) plaatst het deze verbanden in een levensloopperspectief. Identiteit wordt bevraagd met betrekking tot normatieve ontwikkelingsprocessen en klinisch-psychiatrische processen. Op deze manier kan er een gedetailleerde visie bekomen worden op hoe somatische symptomen en ziektegedragingen en –cognities een belangrijke identiteitsrol vervullen en inspelen op het opnemen van de ziekterol.

Datum:1 jan 2020 →  Heden
Trefwoorden:somatic symptoms, sick role, identity
Disciplines:Ontwikkelingspsychologie en veroudering niet elders geclassificeerd, Psychopathologie, Gezondheidspsychologie