< Terug naar vorige pagina

Project

Wetenschappelijke opvolging van professionaliseringsprojecten met het oog op het versterken van leiderschap voor herstel en veerkracht in onderwijs

Het versterken van schoolleiderschap met het oog op het wegwrken van leerachterstanden en het maximaal afstemmen van de schoolorganisatie op de noden van de leerlingen en het schoolteam zijn van cruciaal belang. In dit verband zet met Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming tweejarige professionaliseringsinitiatieven op waarbij het collectief leren van schoolleiders het centrale uitgangspunt is. Dit onderzoek stelt tot doel om zowel de randvoorwaarden, de processen als de effecten van deze professionaliseringsinitiatieven in kaart te brengen om zondoende aanbevelingen te kunnen maken inzake het professioneel continuum van schoolleiders en inzicht te bieden in good practices van collectief leren van schoolleiders.

 

Datum:1 jun 2021  →  Heden
Trefwoorden:schoolleiderschap, professionele ontwikkeling
Disciplines:Lerarenopleiding, Onderwijskunde niet elders geclassificeerd, Beroepsonderwijs, beroepsopleiding en levenslang leren