< Terug naar vorige pagina

Project

Zebravis gebaseerd-platform voor onderzoek naar nieuwe neuroactieve geneesmiddelen en het vaststellen van het toxiciteitsprofiel van verbindingen

Dit project is gericht op het creëren van een gevalideerd en hoge-doorvoer zebravis-gebaseerd platform met focus op specifieke ziekte- en toxiciteitsmodellen, met als doel een levensvatbaar spin-off bedrijf op te richten. Het platform is gericht op de fenotypische ontdekking van neuroactieve geneesmiddelen, een aanpak die meer succesvol is gebleken in de zoektocht naar nieuwe CNS-relevante geneesmiddelen in vergelijking met target-gebaseerde benaderingen. Het biedt verder ook de mogelijkheid -reeds in een zeer vroeg stadium van medicijnontwikkeling- de veiligheid van hits en leads te testen, wat het risico op latere terugtrekking van verbindingen als gevolg van toxiciteitsproblemen kan verminderen, een aspect dat van toepassing is op alle gebieden van geneesmiddelontdekking. Het platform kan ook gebruikt worden om de veiligheid van verbindingen in cosmetica of voedsel te beoordelen.
Datum:1 jan 2019  →  31 dec 2020
Trefwoorden:Spin-off, CRO, zebrafish, drug discovery, safety assessment
Disciplines:Ontdekking en evaluatie van geneesmiddelen niet elders geclassificeerd