< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Actualisatie kaartmateriaal en GIS-analyse luchtverontreiniging, omgevingslawaai en hittestress in functie van het ruimtelijk beleid

Boek - Rapport

Omgevingslawaai, luchtverontreiniging en hittestress zijn factoren die een grote invloed hebben op het welzijn en de gezondheid in een leefomgeving, zeker voor kwetsbare doelgroepen (65-plussers, jonge kinderen of mensen met een lagere sociaal economische status). Schadelijke stoffen in de lucht die we inademen hebben vooral invloed op de luchtwegen en het stelsel van hart en bloedvaten. Omgevingslawaai zorgt voor slaapproblemen en stress, die op hun beurt kunnen leiden tot een verhoogde bloedruk. Hoge temperaturen, of hittestress, zijn in eerste instantie verantwoordelijk voor oversterfte (een hoger aantal sterfgevallen dan normaal te verwachten) als gevolg van problemen met hart, bloedvaten en luchtwegen. Bovendien geven zulke weercondities ook aanleiding tot hogere concentraties aan ozon en andere schadelijke stoffen in de lucht. Hoewel verschillende bronnen verantwoordelijk zijn voor omgevingslawaai en luchtverontreiniging in Vlaanderen, is gemotoriseerd verkeer een belangrijke oorzaak. Verhoogde temperaturen worden vooral waargenomen in sterk bebouwde omgevingen. In deze gebieden wordt meer warmte geabsorbeerd en terug afgegeven, is er minder wind, en zorgen menselijke activiteiten (bedrijvigheid, verkeer, airconditioning,…) voor bijkomende warmte.
Aantal pagina's: 78
Jaar van publicatie:2019
Toegankelijkheid:Open