< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Actualisatie van de Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart van de Ballewijers te Zonhoven

Boek - Boek

Voor de opmaak van een beheerplan voor het gebied Ballewijers te Zonhoven is een recente kartering (BWK- en habitattypologie) gewenst. Het gebied overlapt voor een deel met het habitatrichtlijndeelgebied ‘Valleien van Laambeek, Huttebeek, Slangebeek, Tenhaagdoornheide, De Teut, Slangebeekbron’ (BE2200031-3). Onder de vorm van dit advies worden de in 2018 geactualiseerde Biologische Waarderingskaart en Natura 2000 Habitatkaart gepubliceerd. Hierbij worden ook de tijdens de kartering verzamelde soortgegevens ontsloten.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:Natura 2000 en instandhoudingsdoelen, Biologische waarderingskaart en N2000 habitatkaart, Natuur- en bosgebieden