< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies betreffende de impact van lozingen in het brongebied van de Bolisserbeek.

Boek - Boek

Het advies gaat na wat de ecologische gevolgen zijn, op lange termijn van een milieumisdrijf in de vallei van de Bolisserbeek.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2014
Trefwoorden:Beleid, Milieu, Sectoren, N2000 gebieden, Beheer, Ecosysteemdiensten (=ESD), Natura 2000 en instandhoudingsdoelen, Landbouw, Grondwater, Oppervlaktewater, Maatschappij, Verontreiniging, Vermesting, Beheer van water