< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies betreffende de kritische depositiewaarden voor de zoekzones

Boek - Boek

Het studiebureau Mieco BVBA maakt de passende beoordeling en het plan-MER op voor het PAS-programma. Voor de beschrijving van de methodiek wenst men te weten op welke manier de kritische depositiewaarden (kortweg KDW’s) van de habitatsubtypen gecombineerd werden tot KDW's per habitattype voor de aftoetsing van de zoekzones.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:Natura 2000 en instandhoudingsdoelen, Biotopen, Vermesting