< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies betreffende de namen van de regionaal belangrijke biotopen

Boek - Boek

De verschillende namen voor de regionaal belangrijke biotopen (dit zijn Regionaal belangrijke biotopen (rbb) zijn: biotopen die naar biologische waarden en belang voor de biodiversiteit vergelijkbaar zijn met habitattypen, maar die op Europees niveau minder bedreigd zijn en daardoor niet zijn toegevoegd aan de lijst van Europees beschermde Natura 2000 habitattypen (regionaal belangrijke biotopen behoren vaak wel tot het leefgebied van Europees beschermde soorten in uitvoering van de Habitat- of Vogelrichtlijn) EN die een Vlaamse bescherming genieten in uitvoering van het Natuur- en/of Bosdecreet) worden naast mekaar gelegd en een definitieve naamgeving wordt voorgesteld.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:Biotopen