< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies betreffende een update van het grondwatermeetnet Olens Broek-Langendonk te Herentals.

Boek - Boek

Het Agentschap voor Natuur en Bos is bezig met de uitbouw van een lange termijn grondwatermeetnet voor beheermonitoring. In het kader daarvan wordt het bestaande meetnet per natuurterrein gefaseerd in de tijd geƫvalueerd. Voor het natuurterrein Olens Broek-Langendonk te Herentals en Olen rijst de vraag welke meetpunten op lange termijn verder dienen opgemeten te worden in functie van beheermonitoring. Actueel worden hier nog 24 peilpunten manueel door de boswachter opgemeten. Gezien het budget voor monitoring beperkt is, streeft men naar een minimaal aantal meetpunten die zullen uitgerust worden met dataloggers.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:N2000 gebieden, Verdroging, Beheer van water, Meetnetten, Vernatting