< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies betreffende uitroeiing van everzwijn

Boek - Boek

In 2008 besliste het Vlaams Parlement om de everzwijnpopulatie in Vlaanderen te reguleren met als streefdoel de volledige uitroeiing. Ondanks maatregelen is de inschatting dat er op populatieniveau een toename blijkt te zijn in verspreiding en dichtheid van de soort. De doelstelling wordt actueel niet gehaald. Dit advies compileert bestaande informatie over resultaten en bevindingen van uitroeiingsprojecten van everzwijn in buurlanden en -regio's. Daarnaast worden de noodzakelijke bejagingsdruk, jachtmiddelen en andere beheermaatregelen opgelijst om een uitroeiing te kunnen realiseren in Vlaanderen en wordt de ecologische argumentatie pro en contra een uitroeiingsscenario van everzwijn in het Vlaamse gewest gecompileerd.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2010
Trefwoorden:Beheer van fauna, Beleid, Beheer, Soortenbeleid, Jacht (beheer van fauna)