< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies over de afbakening van gebieden voor de inzet van beheerovereenkomsten

Boek - Boek

Voor de periode 2021-2027 wil de Vlaamse Landmaatschappij beheerovereenkomsten (BO) inzetten in geselecteerde gebieden waar agrarische activiteiten kunnen bijdragen aan de biodiversiteit, m.n. ter verbetering van het leefgebied van of de corridors voor landbouwgebonden faunasoorten, aan het in stand houden of ontwikkelen van botanisch waardevolle graslanden en KLE’s, en het creëren van buffers rond kwetsbare landschapselementen. Het advies bevat de actuele, en waar mogelijk, potentiële verspreidingskaarten en soortenoverlapkaarten van een lijst van indicatorsoorten waarvoor BO kunnen bijdragen aan het duurzaam voortbestaan ervan. Daarnaast geven we een scenario om op basis van deze kaarten en overlays met bestaande en/of geplande actiegebieden prioritaire actiegebieden af te bakenen.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2020
Trefwoorden:Landbouwgebieden, Fauna, Soortenbeleid, Landbouw, Graslanden