< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies over de mogelijke invloed van sulfaatrijk proceswater op de ontwikkeling van veenmosrijke oevervegetatie in een zandgroeve

Boek - Boek

Op het Kempisch plateau ligt de zandgroeve ‘Mechelse Heide Zuid’ met bijhorende installatie voor zandveredeling. De nabestemming van dit ontginningsgebied is natuurgebied. De bedoeling is om de waterplas te laten ontwikkelen tot een voedselarm systeem met veenmosrijke vegetaties in de oeverzone. De plas van Opgrimbie (Kikbeekbron) geldt hierbij als referentie. Bij het wassen van het zand worden evenwel chemicaliën gebruikt die nadien geloosd zouden worden in de zandgroeve. In dit advies onderzoekt het INBO of een hoge sulfaatconcentratie in het water een probleem voor de ontwikkeling van de gewenste vegetatie.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2017
Trefwoorden:Soorten en biotopen, Milieu, Biotopen, Verontreiniging, Stilstaande wateren