< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies over de mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw na grintontginning in Boyen (Dilsen-Stokkem)

Boek - Boek

Na een grindontginningsproject te Dilsen-Stokkem werd de voormalige teeltlaag opnieuw op de ontgonnen gronden aangebracht. Het doel is om op de afgewerkte terreinen landbouw met natuur te verweven. Of dit mogelijk is, hangt af van de aard (en de beperkingen) van deze teeltlaag. Om inzicht in de chemische samenstelling (vooral de nutriëntenhuishouding) van die teeltlaag te krijgen, werden in januari 2020 acht mengstalen van de bodem genomen en geanalyseerd. In dit advies worden o.b.v. de nutriëntenhuishouding van de bodem de mogelijkheden voor natuurinclusieve landbouw ingeschat. Daaraan gekoppeld wordt per zone een geschikt beheer voorgesteld.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2020
Trefwoorden:Landbouw (maatschappij), Beheer, Beheer van natuur, Graslanden