< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies over de populatie driekantige bies (Schoenoplectus triqueter) langs de Schelde

Boek - Boek

Op de rechteroever van de Zeeschelde ter hoogte van Wichelen komt een belangrijk aandeel van de metapopulatie van driekantige bies voor. Deze kenmerkende plantensoort van het zoetwatergetijdengebied is met verdwijning bedreigd in Vlaanderen. In het kader van het Sigmaplan zijn in dit gebied dijkinrichtingswerken gepland. In dit advies beschrijft het INBO de status van driekantige bies in Vlaanderen en wordt nagegaan wat de mogelijke invloed is van de geplande werken op de populatie en welke mogelijkheden er zijn om de plaatselijke populatie in stand te houden.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:Soortenbeleid, Slikken en schorren, Flora, Biotopen, Conservatie