< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies over de toestand van de Europese paling in Vlaanderen

Boek - Boek

Een recent rapport over de toestand van de Europese paling van de internationale organisatie ICES wijst op een aanhoudende slechte toestand van deze soort. Daarom adviseert ICES om alle negatieve antropogene effecten op de palingpopulatie zoveel mogelijk te reduceren. Om de toestand van deze soort te herstellen en in opvolging van dit internationaal advies, moeten in Vlaanderen beleidskeuzes gemaakt worden. Ter ondersteuning hiervan beantwoorden we volgende vragen in dit advies: Wat is de status van paling in Vlaanderen? Uitzetting van glasaal als herstelmaatregel? Kan de paling uit Vlaanderen via natuurlijke reproductie bijdragen tot het herstel van de populatie? Wat zijn de voornaamste knelpunten? Wat is de impact van de recreatieve visserij? Zijn er extra herstelmaatregelen mogelijk?
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2020
Trefwoorden:Vissen, Versnippering, Visserij, Visserij (maatschappij), Kaderrichtlijn Water, Beheer van fauna, Vismeetnetwerk, Soortenbeschermingsplan