< Terug naar vorige pagina

Publicatie

Advies over het bouwen van een winterverblijfplaats voor ingekorven vleermuis en meervleermuis

Boek - Boek

In de toekomst worden ingrepen gepland aan het Fort van Liezele (Puurs). Die kunnen een impact hebben op de daar aanwezige vleermuizenpopulatie. In een studie wordt voorgesteld om een compenserend winterhabitat te voorzien onder de vorm van een nieuw bouwwerk. In dit advies gaat het INBO na hoe dergelijk bouwwerk moet worden geconcipieerd zodat het kan functioneren als winterhabitat voor ingekorven vleermuis en meervleermuis.
Series: Adviezen van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek
Jaar van publicatie:2019
Trefwoorden:Zoogdieren, Soortenbeleid, Soorten